Unfollow là hành động bỏ, hủy theo dõi tài khoản nào đó trên TikTok. Nếu bạn cảm thấy newsfeed TikTok của mình hiển thị quá nhiều nội dung không phù hợp, hãy thử kiểm tra xem những người mình đã ấn follow có sản xuất video phù hợp hay không. Nếu không, hãy hủy follow trên TikTok hàng loạt với hướng dẫn dưới đây.

Dịch vụ hot:

Cách hủy follow trên TikTok hàng loạt

  1. Để hủy theo dõi hàng loạt trên TikTok, bạn cần làm những bước sau:
  2. Mở TikTok và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  3. Chuyển đến trang “Quản lý tài khoản” và chọn “Theo dõi”.
  4. Chọn “Xem tất cả” để xem tất cả các tài khoản bạn đang theo dõi.
  5. Chọn các tài khoản bạn muốn hủy theo dõi và chọn “Hủy theo dõi”.
  6. Lặp lại bước 4 cho đến khi bạn hủy theo dõi tất cả các tài khoản bạn muốn hủy.

cách hủy follow trên tiktok hàng loạt

Lưu ý: Bạn có thể hủy theo dõi một số tài khoản một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng tính năng “Chọn để hủy theo dõi”.

Tìm Kiếm Có Liên Quan:

5/5 - (1 bình chọn)